Odpowiedź Burmistrza Barczewa

Droga Nikielkowo - Wójtowo
W dniu 10.03.2014r. złożyłem pismo do Pana Lecha Jana Nitkowskiego - Burmistrza Barczewa z prośbą o złożenie wniosku dotyczącego budowy drogi Nikielkowo - Wójtowo, ze środków Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W dniu 21.03.2014r. otrzymałem odpowiedź od Pana Burmistrza, z której wynika, że  istnieje bardzo realna szansa, że ze środków tych zostanie wybudowana droga z pełną infrastrukturą, od wiaduktu kolejowego, aż do Wójtowa. Uważam, że może to nastąpić w 2015r. Droga ta zgłoszona została jako priorytetowa do Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Ponadto istnieje nadzieja na utworzenie komunikacji MPK Olsztyn - Nikielkowo, której możliwość utworzenia w ramach ZIT zostanie przedstawiona na posiedzeniu Rady Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego. Czekamy więc na decyzję Rady w tej sprawie.
Odpowiedź Burmistrza w  załączniku.

 

Andrzej Maciejewski

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information