KOMUNIKAT

Informacja.
W dniu wczorajszym otrzymałem kilka telefonów od mieszkańców, których działki zostały zalane przez złe odprowadzanie wód opadowych z sąsiednich działek. Zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się z poniższym teksem dotyczącym odprowadzania wód opadowych z terenu swojej działki.
Sołtys
Paweł Kubicki

"Obowiązujące prawo budowlane nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Dlatego też zagospodarowanie wody deszczowej należy zapewnić w obrębie swojej działki. To obowiązek, o którym nie wszyscy wiedzą lub pamiętają.

W myśl obowiązującego prawa spływ deszczówki z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, ani również na drogi publiczne. Wodę opadową należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości.

Niedozwolone jest również wypompowywanie zalegających wód opadowych na teren nieruchomości sąsiednich, w tym także drogowych. Każda ingerencja w ukształtowanie terenu wymaga uzyskania zezwolenia.

W sytuacji nieświadomego lub umyślnego skierowania wód opadowych na ościenną nieruchomość można spodziewać się kontroli stosownego organu nadzoru, w tym przypadku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Może on nakazać odtworzenie stanu poprzedniego i nałożyć grzywnę. Poza tym za wyrządzone szkody pokrzywdzonemu przysługuje odszkodowanie."

Źródło: Internet

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information