Charakterystyka Nikielkowa

Charakterystyka miejscowości Nikielkowo

Położenie:

Sołectwo Nikielkowo leży w południowo – zachodniej części Gminy Barczewo, pomiędzy Olsztynem, Wójtowem i Łęgajnami na pagórkowatej nizinie. W  3 - kilometrowej  odległości od miejscowości znajdują się dwa jeziora: Wadąg i Trackie. Z dwóch stron, wieś styka się z lasami.

Powierzchnia: 582 ha

Ogólna liczba ludności: -  702 osoby  -  stan na dzień 09.02.2023 r. w/g Ewidencji Ludności

Tu można nas znaleźć

 

Additional information