Ustanowienie Strefy zamieszkania na terenie Nikielkowa

Szanowni mieszkańcy, użytkownicy dróg w Nikielkowie.

Z uwagi na fakt, że doszło do kilku kolizji drogowych na drogach znajdujących się w Nikielkowie pomiędzy wiaduktem kolejowym a Wójtowem, zwróciłem się do Pana Burmistrza z prośbą o ustawienie znaków drogowych regulujących ruch na drogach gminnych w tej części Nikielkowa. Na moją prośbę uzyskałem odpowiedź, że w/w drogi gminne nie spełniają warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne przez co do tej pory nie zostały one zaliczone do tej kategorii dróg, więc nie jest możliwym ustawienie na nich stosownych znaków drogowych. Dlatego też, wszystkie skrzyżowania na tym terenie są równorzędne. W związku z powyższym, w celu

zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników tych dróg, podjęto decyzję, aby obszar ten oznakować znakami

D-40 - „ początek strefy zamieszkania”

i D-41 - „ koniec strefy zamieszkania”.

Powyższe znaki zostały ustawione przy wiadukcie kolejowym w Nikielkowie oraz na granicy z Wójtowem. W związku z czym, strefa zamieszkania obowiązuje na całym obszarze Nikielkowa, który znajduje się po wschodniej stronie torów kolejowych.

W strefie zamieszkania obowiązują szczególne przepisy, przede wszystkim:

  • pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami.  

  • obowiązuje prędkość pojazdów ograniczona do 20 km/h.

Strefa zamieszkania”, to specjalny obszar, który ma służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym czy spacerującym. Biorąc pod uwagę fakt, że na drogach objętych strefą zamieszkania w Nikielkowie nie ma chodników, a w niektórych miejscach pieszy nie ma możliwości zejścia z jezdni na pobocze (np. ze względu na wysokie skarpy), uważam że rozwiązanie to będzie miało korzystny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych. Zapewne, zmniejszenie prędkości pojazdów spowoduje, że w okresie letnim zmniejszy się ilość kurzu wydobywającego się spod kół samochodów, który znacznie utrudnia życie mieszkańcom domów znajdujących się bezpośrednio przy drodze, jak również pieszym i rowerzystom. Uważam, że dzięki zmniejszeniu prędkości poruszających się pojazdów, wolniej będą się wybijać dziury w drodze i na dłużej wystarczy jej równanie.

Proszę wszystkich użytkowników dróg w „strefie zamieszkania” w Nikielkowie, o stosowanie się do zasad obowiązujących w tej strefie, a zapewne korzystnie wpłynie to na jakość życia i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców objętych strefą.

 

Andrzej Maciejewski

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information