Nasz kandydat do Rady Gminy Barczewo

Szanowni Państwo !

W dniu 16 listopada 2014 roku, mieszkańcy Gminy Barczewo będą wybierać radnych i burmistrza, którzy przez kolejne cztery lata, w naszym imieniu będą podejmować ważne dla nas wszystkich decyzje.

W Nikielkowie mieszkam od

2004 roku, gdzie wraz z żoną wybudowaliśmy nasz dom. W 2007 roku, wspólnie z moim ojcem Edwardem (w kadencji 2010 – 2014 radnym Rady Miejskiej w Barczewie), doprowadziliśmy do zmiany interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dot. odprowadzania nieczystości płynnych, w wyniku której, zostały stworzone warunki do uzyskiwania pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w Nikielkowie. Była to trudna, wielomiesięczna „walka” , ale dzięki temu powstały warunki do rozwoju naszej wsi. Od tego czasu, nasza wieś rozwija się dynamicznie, choć odczuwamy znaczne braki w infrastrukturze technicznej (drogi, kanalizacja, oświetlenie).

Od kilku lat pełnię funkcję sołtysa Nikielkowa. Dzięki dobrze układającej się współpracy z Radą Sołecką, Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Nikielkowo i Mieszkańcami, wspólnie podejmujemy różnorodne przedsięwzięcia, mające na celu systematyczną poprawę warunków zamieszkania i integrację mieszkańców, a także rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.

W okresie tym, udało się nam wspólnie zrealizować następujące przedsięwzięcia:

 • doprowadziliśmy do wyremontowania „tymczasowej” drogi do

  Wójtowa i poprawy nawierzchni pozostałych dróg gminnych

  w Nikielkowie;

 • wyremontowaliśmy przystanek autobusowy;

 • doposażyliśmy w sprzęt świetlicę wiejską;

 • ustawiliśmy na terenie wsi donice z kwiatami;

 • doprowadziliśmy do nadania nazw ulicom oraz oznakowania ich

  jednakowymi tablicami;

 • wykonaliśmy i zamontowaliśmy nowe tablice ogłoszeń oraz tablicę

  informacyjną z planem wsi Nikielkowo;;

 • doprowadziliśmy do usunięcia zbiorczych skrzynek pocztowych (teraz listy i przesyłki dostarczane są bezpośrednio do domów).

 • utworzyliśmy stronę internetową Sołectwa Nikielkowo;

 • ogrodziliśmy w czynie społecznym boisko wiejskie i świetlicę;

 • powołaliśmy dziecięco-młodzieżową drużynę piłkarską;

 • zorganizowaliśmy szereg imprez dla dorosłych i dzieci (festyny,

  imprezy sportowo- edukacyjne, spotkania ze znanymi sportowcami,

  zabawy mikołajkowe;

 • logistycznie zorganizowaliśmy dożynki gminne w 2013 roku;

 • włączyliśmy się aktywnie w realizację projektu trasy pieszo-

  rowerowej pod nazwą „Warmińska Niteczka”.

 • wynegocjowaliśmy z firmą Aldesa Nowa Energia Sp. z o. o. -

  budowę w Nikielkowie na koszt „Aldesy”, 4 km ulic z nawierzchnią

  asfaltową, chodnikami i odwodnieniem.

 

Zdaję sobie sprawę, że oczekiwania mieszkańców Nikielkowa, a także Wójtowa są znacznie większe. Wiem, że oczekiwaniami tymi są przede wszystkim:

Nikielkowo

1. Budowa drogi Wójtowo – Nikielkowo w ramach Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych.

2. Dokończenie opracowania projektu sieci kanalizacji sanitarnej i jej budowa.

3. Wykonanie kapitalnego remontu wiaduktu kolejowego.

4. Doprowadzenie do znacznej poprawy stanu nawierzchni ulic.

5. Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego.

6. Poprawa komunikacji autobusowej.

7. Zakończenie opracowywania i uchwalenie nowego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

8. Realizacja przez firmę Aldesa „ Nowa Energia, Sp. z o.o. ,

zobowiązań dot. budowy nawierzchni ulic.

 

Wójtowo

1. Doprowadzenie do radykalnej poprawy stanu nawierzchni ulic, poprzez ich

utwardzenie asfaltem lub kostką brukową, z odwodnieniem i oświetleniem.

2. Wykup terenu i budowa świetlicy wiejskiej.

3. Pełne skanalizowanie wsi.

4. Dokończenie modernizacji boiska przy ul. Modrzewiowej.

5. Wykonanie brakującego oświetlenia ulic.

Zdaję sobie sprawę, że w demokracji ostateczną decyzję podejmuje większość Radnych przy poparciu Burmistrza.

Jeżeli Państwo mi zaufacie i swoimi głosami udzielicie poparcia, zobowiązuję się do aktywnych i skutecznych działań, w celu maksymalnej realizacji Państwa oczekiwań.

W przypadku uznania, iż zasługuję na Państwa zaufanie, bardzo proszę o wzięcie udziału w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. (Nikielkowo w świetlicy wiejskiej, Wójtowo w sali Domu Parafialnego) i oddanie na mnie swojego głosu.

Informuję również, że przepisy zawarte w Kodeksie Wyborczym, pozwalają na jednoczesne zgłoszenie mojej kandydatury na funkcję burmistrza i radnego. Tak więc, w tych wyborach, jestem równocześnie kandydatem na obie zaszczytne i odpowiedzialne funkcje, z poparciem bezpartyjnego Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależni w Gminie Barczewo.

Dlatego proszę Państwa o oddanie na mnie swoich głosów zarówno jako na kandydata do rady miejskiej, jak i na burmistrza.

 

Andrzej Maciejewski 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information