PODZIĘKOWANIE

Na ręce przewodniczącego Stowarzyszenia Nasze Nikielkowo, Pana Piotra Laskowskiego, składamy serdeczne podziękowanie za bardzo duży wkład pracy członków Stowarzyszenia, w pracach na rzecz naszej wsi i jej mieszkańców.

Dziękujemy za prace w zakresie poprawy estetyki wsi, uporządkowanie miejscowego cmentarza, wykonanie podkładu pod malowidła artystyczne wiaty przystankowej, renowację ławek przystanku, wykaszanie traw w ciągu ulicy Jana Grzymały.

Dziękujemy za nieocenioną pomoc przy organizacji obchodów 650 – lecia naszej wsi, za ustawienie banerów informujących o naszym jubileuszu, przygotowaniu płyty pamiątkowej. Podziękowanie składamy też za wzorowe zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu rajdów rowerowych, festynu „ Nikielkowo na sportowo” , jak również za inne, nie wymienione tu działania. Bez zaangażowania większości członków Stowarzyszenia, wiele prac nie zostałoby wykonanych.

Bardzo liczymy na dalszą pomoc w pracach dla naszej wsi.

Z wyrazami szacunku         

Sołtys Edward Maciejewsk

Przewodniczący Rady Sołeckiej Piotr  Wywrockii

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information