Ogłoszenie

W dniu 25 października 2016 r. Rada Miejska w Barczewie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo (uchwała dostępna jest na stronie http://barczewo.bip.net.pl/ zakładka OCHRONA ŚRODOWISKA- gospodarka odpadami), w której to wprowadziła zmiany dotyczące selektywnej zbiórki popiołu i żużlu z palenisk domowych. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaży nieruchomości w dodatkowy worek koloru szarego na selektywną zbiórkę popiołu i żużlu z gospodarstw domowych. W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy (dotyczy także tych mieszkańców, którzy nie zadeklarowali selektywnej zbiórki), którzy ogrzewają swoje nieruchomości piecem na paliwo stałe (węgiel, koks itp.) proszeni są o zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowy worek poprzez wypełnienie niniejszej informacji.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information