Podziękowanie

    W imieniu Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Nasze Nikielkowo i własnym, bardzo dziękuję mieszkańcom, którzy dnia 8 kwietnia 2017 r. wzięli udział w pracach porządkowych na terenie naszej wsi. W pracach uczestniczyły 23 osoby, w tym 4 panie.
    Ze względu na niższą, niż zakładano frekwencję, nie zdołaliśmy wykonać wszystkich, zaplanowanych prac. Pomimo niezbyt wysokiej frekwencji, ale dzięki ogromnemu zaangażowaniu osób, które wzięły udział w pracach, udało się nam wykonać następujące zadania :

–    odnowiono nasadzenia kwiatów w gazonach przy ulicy Jana Grzymały ( opielono i przycięto rośliny, posadzono 80 bratków i 10 tawuł, przy czym prace te wykonano 2 dni wcześniej ),
–    przygotowano teren pod montaż blaszaka do przechowywania mienia wiejskiego
( zdjęto darninę z powierzchni 35 m2, a w to miejsce nawieziono ponad 23 tony żwiru  i gruzu ),
–    z rowów i poboczy ulicy Jana Grzymały, pozbierano butelki, makulaturę, puszki i inne śmieci,
–    oczyszczono chodniki i wygrabiono liście na części posesji kościelnej oraz w ciągu ulicy Jana Grzymały.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywny udział w pracach na rzecz naszej wsi. Między innymi, dzięki takim działaniom,  Nikielkowo staje się coraz piękniejsze.
Liczymy też na pozostałych mieszkańców, wierząc, że wezmą udział w kolejnych pracach dla wsi.

                Z wyrazami szacunku i poważania
                                Sołtys
                            Edward Maciejewski

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information