INFORMACJA

 

 

 

 

                                               Fundusz sołecki

Uprzejmie informuję mieszkańców Nikielkowa, że wysokość środków przypadających naszemu sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. wynosi 27.968,90 złotych.

W związku z tym, bardzo proszę o zgłaszanie do 31 sierpnia br., swoich pomysłów na wykorzystanie powyższych środków, drogą mailową na adres: soltys.nikielkowo @ op. pl lub osobiście do sołtysa. Zebrane propozycje zostaną przedstawione Radzie Sołeckiej, a następnie Zebraniu Wiejskiemu. Zebranie Wiejskie odbędzie się w terminie do 20 września 2017 r. ( o dokładnym terminie Zebrania poinformuję oddzielnie).

                                                         Aldesa

Jak już informowaliśmy na stronie Stowarzyszenia Nasze Nikielkowo, Starostwo Powiatowe zwróciło firmie Aldesa, złożone dokumenty na wydanie decyzji na budowę dróg w Nikielkowie, w celu ich uzupełnienia o stanowisko Dyrekcji Ochrony Środowiska, w zakresie wpływu tej inwestycji na środowisko naturalne. Urząd Miejski w Barczewie przekazał mi informację, że Aldesa złoży  stosowne dokumenty do ww instytucji do końca bieżącego tygodnia, t.j. 11 sierpnia 2017 r.

W tej sytuacji, nie pozostaje nam nic innego, jak czekać  na stanowisko DOŚ i dalsze prace Adesy. Na mój wniosek oraz wniosek naszego radnego, działania Aldesy monitorowane są obecnie przez Urząd Miejski w Barczewie, jako stronę umowy.

 

                                               Rozbudowa Indykpolu

W tej sprawie, na moje wnioski, Burmistrz Barczewa wystosował do Prezydenta Olsztyna dwa pisma, w dniu 23.05. i 03.07. 2017 r. z prośbą o zorganizowanie konsultacji z mieszkańcami Nikielkowa, w związku z planowaną rozbudową firmy Indykpol na Zalbkach. Dopiero w dniu 1 sierpnia 2017 roku wpłynęło pismo z Urzędu Miasta w Olsztynie, podpisane przez Prezydenta Miasta, w którym podaje, że w Urzędzie Miasta Olsztyna nie są prowadzone postępowania z wniosku Indykpolu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak i pozwoleń na budowę. Jak podaje Prezydent, nie są mu znane plany Indykpolu odnośnie rozbudowy, w związku z czym zwrócił się do Spółki Indykpol o ustosunkowanie się do obaw mieszkańców Nikielkowa. Z chwilą otrzymania informacji z powyższej Spółki, o treści odpowiedzi poinformuje nas za pośrednictwem Burmistrza Barczewa.

 

                                                                            Sołtys

                                                                  Edward Maciejewski

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information