OGŁOSZENIE

W nawiązaniu do przekazanej informacji z dnia 28 listopada 2017 roku informuję zainteresowanych mieszkańców Nikielkowa, że w dniu 10.01.2018 r. dokonałem ustaleń w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, odnośnie postępów w uzyskaniu przez Aldesę pozwolenia na budowę dróg w Nikielkowie.

         Pracownicy, którzy załatwiają tą sprawę oświadczyli, że dnia 27 grudnia 2017 roku zwrócili do Aldesy całość dokumentów złożonych przez tą firmę. Powodem zwrotu były braki w dokumentacji, a mianowicie: brak pełnomocnictwa dla osoby występującej w imieniu Aldesy o pozwolenie na budowę, podpisanego przez 2 uprawnionych członków zarządu tej firmy i brak ujęcia w projekcie kilku zjazdów z dróg. Według oświadczenia pracowników starostwa, po usunięciu tych braków, dokumentacja będzie kompletna do wydania pozwolenia.

         W tej sytuacji, w dniu 11.01.2018 r. przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z zastępcą Burmistrz Barczewa, p. Dariuszem Jasińskim, prosząc go o zdecydowaną interwencję w Aldesie. Pan Jasiński stwierdził, że znane mu powody odesłania dokumentów przez Starostwo i, że w sprawie tej interweniował już u przedstawiciela Aldesy, odpowiedzialnego za uzyskanie pozwolenia na budowę. Występujące braki w dokumentacji mają być usunięte w ciągu kilku dni, a całość dokumentacji ma być niezwłocznie przekazana do Starostwa Powiatowego w Olsztynie, celem uzyskania pozwolenia na budowę dróg.

         Z chwilą uzyskania nowych danych, niezwłocznie przekażę je Państwu.

 

                                                                            Sołtys

                                                                  Edward Maciejewski

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information