OGŁOSZENIE

                    Informacje dotyczące:

–    przejścia przez tory i objazdu na czas rozbiórki starego i budowy nowego wiaduktu,
–    o stanie prac związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg w Nikielkowie przez firmę Aldesa,
–    prośbie o przegląd hydrantów,
–    o remontach dróg gruntowych w naszej wsi.

Budowa drogi i wiaduktu kolejowego

Uprzejmie zawiadamiam Państwa, że w dniu 14 maja br. z ostałem poinformowany przez p. Danutę Żuk, sprawującą nadzór z ramienia Urzędu Miejskiego w Barczewie nad realizacją inwestycji drogowej Nikielkowo – Wójtowo, oraz nad budową nowego wiaduktu nad torami kolejowymi, że:

1.    przed rozpoczęciem rozbiórki istniejącego obecnie wiaduktu, firma Skanska wybuduje dla pieszych przejście przez tory. Jest na to zgoda PKP,
2.    przed rozpoczęciem powyższych prac, Skanska wykona również nawierzchnię asfaltową do miejscowości Wójtowo, by zapewnić swobodny objazd.


Budowa dróg przez Aldesę

Pod koniec kwietnia br. firma Aldesa Nowa Energia, skierowała do burmistrza Barczewa wniosek o zmianę wcześniejszego wniosku złożonego przez tą firmę ,  dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg osiedlowych w Nikielkowie przy uwzględnieniu działki nr 129/1.
Wniosek Aldesy skierowano do odpowiednich instytucji, m. innymi do RDOŚ i Polskich Wód , w celu wydania opinii. Po wpłynięciu do Urzędu w Barczewie pozytywnych stanowisk tych organów , zostanie wydania decyzja.
Mam nadzieję, że jest to kwestia formalna i że zniknie ostatnia przeszkoda do uzyskania przez Aldesę pozwolenia na  budowę wspomnianych dróg.
Na marginesie informuję, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi z Polskich Sieci Energetycznych, a dot. nie wywiązywania się przez Aldesę z przyjętych na siebie zobowiązań.

Przeglądy hydrantów
W dniu 11 maja 2018 roku, na wniosek mieszkańców wystąpiłem na piśmie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie o dokonanie gruntownego przeglądu hydrantów na terenie naszej wsi.
Nasz wniosek podyktowany jest troską o bezpieczeństwo na wypadek pożaru.

Bieżący  remont dróg

Informuję Państwa, że decyzją Urzędu Miejskiego w Barczewie, otrzymaliśmy zaledwie 90 ton kruszywa, przeznaczonego do remontu naszych dróg gruntowych. Jest to dalece niewystarczające, gdyż potrzeba nam co najmniej 200 ton.
W sprawie tej interweniowałem we wspomnianym Urzędzie, gdzie dowiedziałem się, że już zabrakło pieniędzy na remonty i co najmniej 15 sołectw, ( w tym Wójtowo i Łęgajny ) nie będzie objęte remontami dróg- do czasu uzyskania odpowiednich środków finansowych na ten cel.
W zaistniałej sytuacji, dnia 21 maja wystąpię na piśmie do Burmistrza Barczewa o zapewnienie środków na remont naszych dróg. Planuję też swoje wystąpienie w tej sprawie na najbliższej sesji Rady Miejskiej.


                            Sołtys

                        Edward Maciejewski

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information