KOMUNIKAT

Informuję mieszkańców Nikielkowa, że Burmistrz Barczewa otrzymał opinie organów opiniujących o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toczącym się postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie dróg osiedlowych w Nikielkowie.
    W sprawie tej Burmistrz Barczewa wydał stosowne obwieszczenie, które umieściłem  w dniu 29 maja br. na okres 14 dni, na tablicy ogłoszeń przy wiadukcie.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja, którą Urząd Miejski w Barczewie przekaże Aldesie. Mając komplet dokumentów, Aldesa ma je złożyć  w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dróg.
    Ponadto informuję, że zarówno my, jak i Urząd Miejski w Barczewie, nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na nasze pisma, skierowane do Polskich Sieci Energetycznych w Konstancinie Jeziornej.


                                Sołtys

                            Edward Maciejewski

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information