OGŁOSZENIE

    Z E B R A N I E   W I E J S K I E

    Uprzejmie informuję, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku, o godzinie 18,00 na posesji p. Andrzeja Więcka ( ul. Lawendowa 10 ), odbędzie się Zebranie wiejskie, z niżej proponowanym porządkiem:

1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie sytuacji mieszkańców i innych osób, w zakresie możliwości przemieszczania się pojazdami i pieszo, zarówno pomiędzy obydwoma częściami wsi, jak i  dojazdu do drogi nr 16, w związku z prowadzonymi inwestycjami drogowo – mostowymi.Wypracowanie stanowiska w powyższej sprawie.
4.    Przedstawienie stanu zaawansowania opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nikielkowo.
5.    Informacja dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w naszej wsi.
6.    Stan realizacji zawartego porozumienia Gminy Barczewo z firmą Aldesa Nowa Energia, w zakresie budowy dróg osiedlowych w Nikielkowie.
7.    Sprawy różne i wolne wnioski.
8.    Zamknięcie Zebrania.
Do udziału w Zebraniu zaproszono Burmistrza Barczewa i przedstawicieli wykonawców.

                                Sołtys
                        Edward Maciejewski

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information