ZEBRANIE

Nikielkowo, 05 września 2018 r.

    Z E B R A N I E   W I E J S K I E

    Uprzejmie informuję, że dnia 14 września 2018 roku, o godzinie 18,30 ( drugi termin o godzinie 18,45 ) w świetlicy wiejskiej w Nikielkowie odbędzie się Zebranie wiejskie, z proponowanym porządkiem :

1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Przedstawienie wniosków dot. wykorzystania środków z funduszu sołeckiego w roku 2019.
4.    Dyskusja nad przedstawionymi wnioskami.
5.    Głosowanie przedstawionych wniosków.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na 2019 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wykorzystania środków z funduszu sołeckiego 2018 r. w kwocie 4.800 złotych, zawartych w pkt. 3 – zestawienia planowanych zadań.
8.    Zgłoszenie i przyjęcie wniosków do budżetu Gminy Barczewo i Powiatu Olsztyńskiego.
9. Wolne wnioski i sprawy bieżące.                                        
10.    Zamknięcie Zebrania.               


                            Sołtys

                        Edward Maciejewski

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information