INFORMACJA

W załączniku zamieszczam pisma dostarczone  Burmistrzowi Barczewa Panu Andrzejowi Maciejewskiemu  w sprawie:

-wykazu dróg do naprawy w Nikielkowie po okresie zimowym;

-wniosku o zabezpieczenie z budżetu gminy kwoty na projekt ulic Dębowa, Świerkowa Parkowa;

-spotkania z przedstawicielami firmy "Aldesa";

Ponadto informuję Państwa, że otrzymałem odpowiedź dotyczącą naprawy dróg po okresie zimowym oraz ułożenia płyt rozbiórkowych. Równanie dróg na trenie gminy Barczewo jest już realizowane przez wybranego wykonawcę. Jak tylko otrzymam informację o terminie równania w Nikielkowie niezwłocznie ją Państwu przekażę.  Zgodnie ze wcześniejszymi wnioskami  planowaną drogą do utwardzenia z płyt rozbiórkowych jest ulica Morelowa w Nikielkowie.  W sprawie opracowywania projektu ulic Dębowa, Świerkowa, Parkowa w Nikielkowie na ostatniej sesji rady miejskiej  została zabezpieczona brakująca kwota z budżetu gminy na ten cel. W chwili obecnej trwają procedury odnośnie ogłoszenia zapytania ofertowego i wyboru wykonawcy mieszczącego się w przyjętej kwocie.  Odnośnie sprawy z firmą Aldesa informuję zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 02.04.2019 w Urzędzie Miejskim w Barczewie odbyło się spotkanie z przedstawicielami w/w firmy.  W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Barczewa Pan Andrzej Maciejewski, Radny Rady Miejskiej Pan Piotr Groszkowski oraz Sołtys. W trakcie spotkania nie padły żadne konkretne informacje czy też ustalenia  odnośnie wywiązania się z podpisanego porozumienia przez firmę Aldesa. W związku z powyższym ustalono termin drugiego spotkania, które odbędzie się  dniu 26.04.2019. O ustaleniach ze spotkania poinformuję w późniejszym czasie.

Sołtys

Paweł Kubicki

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information