Ogłoszenie FIRMY REMONDIS

Wykonawca firmy REMONDIS, który odbiera nieczystości stałe z terenu Nikielkowa informuje, że śmieci, których odbiór przypada na dzień 01.04.2013r. zostaną odebrane od Państwa w dniu 30.03.2013r. (sobota). Jednocześnie przeprasza za powstałe utrudnienia.

Additional information