Ogłoszenie

       

W związku  ze zbliżającymi się w dniach  1  i  3  maja 2013r. świętami państwowymi, proszę mieszkańców Nikielkowa o wywieszenie na swoich posesjach flag narodowych.

Sołtys Andrzej Maciejewski

Additional information