Ogłoszenie o zebraniu.

Zgodnie ze statutem, zwołuję na dzień 24 czerwca 2013 roku na godz. 19:00 Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Wsi Nikielkowo.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu.

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia.

6.Wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad

            Prezes Stowarzyszenia

           Marlena Wędrowska

 

Additional information