Ogłoszenie

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Zapraszam mieszkańców Nikielkowa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 15.09.2014r., o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Nikielkowie, z następującym porządkiem zebrania:

  1. Ustalenie i uchwalenie wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców;

  2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2015r.

  3. Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej, za okres od 08.2013r. do 08.2014r.;

  4. Ustalenie i przyjęcie wniosków do budżetu gminy na 2015r.;

  5. Zamknięcie zebrania.

 

W przypadku braku wymaganej liczby osób do podjęcia uchwały, kolejne zebranie wiejskie z w/w porządkiem odbędzie się w dniu 15.09.2014r. o g. 18.15.

Additional information