Ogłoszenie

Zapraszam mieszkańców Nikielkowa do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności sołtysa i rady sołeckiej za ostatnie 6 miesięcy, wnioskami do budżetu gminy na 2015r. oraz z uchwałą zebrania wiejskiego i wnioskiem do Burmistrza Barczewa w sprawie funduszu sołeckiego na 2015r.

 

Andrzej Maciejewski

Additional information