STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI NIKIELKOWO

Przypominamy dane niezbędne do dokonania wpłat na rzecz stowarzyszenia.

Bank BGŻ
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nikielkowo
Nr rachunku
70203000451110000003850230

Additional information