Zawiadomienie

W załączniku zamieszczam zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400 KV Ostrołęka - Mątki.

Additional information