Zaiwdomienie

W załączniku zamieszczam zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego dla obrębu Nikielkowo.

Additional information