Zebranie !!!

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Nikielkowo

Z W O Ł U J Ę

ZEBRANIE WIEJSKIE, które dokona

WYBORU SOŁTYSA NIKIELKOWA.

ZEBRANIE WIEJSKIE odbędzie się w dniu 18 grudnia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Nikielkowie.

I termin ZEBRANIA – godz. 19.00

II termin ZEBRANIA – godz. 19.15

Porządek ZEBRANIA:

1. Otwarcie Zebrania;

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

3. Wybór SOŁTYSA;

4. Wybór RADY SOŁECKIEJ;

5. Zamknięcie Zebrania.

 

Burmistrz Barczewa

Lech Jan Nitkowski

Additional information