Zebranie wiejskie

Informuję, że w dniu 25.10.2012 r. o g. 17.30 w świetlicy wiejskiej w Nikielkowie odbędzie się zebranie wiejskie, w związku z wydanym Zarządzeniem nr 0050.123.2012 Burmistrza Barczewa z dnia 4.10.2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Nikielkowo dotyczących nadania nazw ulicom, wraz ze zmianą istniejących numerów porządkowych.
Propozycja Gminy jest taka, aby ulice nazwać nazwami kolorów, natomiast mieszkańców to np. nazwy miast europejskich, jak np. Wenecka.
Osobiście uważam, że nazwanie ok. pięćdziesięciu ulic np. kolorami spowoduje problem z ich zapamiętaniem, dlatego proponuję, aby kolorami bądź nazwami miast nazwać pewne dzielnice Nikielkowa.
Dzielnic jest więcej, więc możliwe są też inne propozycje.
Proszę przemyśleć tę kwestię, aby na zebraniu przyjąć wstępnie jakiś kierunek.
Nazwy zatwierdza Rada Gminy Barczewo, więc i Radnym muszą się one podobać.
Proszę o udział w zebraniu.

Additional information