Bezpłatne porady prawne

Informacja o bezpłatnych poradach prawnych świadczonych przez prawników w ramach projektu” Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich dla mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego”

Usługi  świadczone są  w Urzędzie Miejskim w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 , pokój nr 22 (pierwsze piętro) w następujących terminach i godzinach:

 

12.02.2013

10.00-15.00

12.03.2013

10.00-15.00

09.04.2013

10.00-15.00

14.05.2013

10.00-15.00

11.06.2013

10.00-15.00

09.07.2013

10.00-15.00

13.08.2013

10.00-15.00

10.09.2013

10.00-15.00

08.10.2013

10.00-15.00

12.11.2013

10.00-15.00

Powiat Olsztyński i Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu zapraszają mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego do korzystania z bezpłatnego Biura Porad Prawnych i Obywatelskich. Biuro już działa w pokoju nr 14 na parterze olsztyńskiego starostwa. Doradcy przyjmują od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 (w poniedziałek od 8 do 18).

Zakres udzielanych bezpłatnych porad i informacji obejmuje m.in. sprawy mieszkaniowe, rodzinne, świadczenia socjalne, ubezpieczenia społeczne, zatrudnienie, bezrobocie, sprawy spadkowe, konsumenckie i własnościowe oraz pomoc w opracowywaniu pism urzędowych.
Porady udzielane będą ustnie, telefonicznie (pod numerem 0 89 523 28 83) lub mailowo za pośrednictwem strony internetowej projektu (
http://www.poradyprawne.olsztyn.pl/).

 

Additional information