Zaproszenie

Dożynki Gminne 2014 Wójtowo

 
W dniu 06.09.2014r. mieszkańcy Nikielkowa bawili się na barczewskich dożynkach gminnych, które tym razem odbyły się w Wójtowie.
Mieszkańcom Nikielkowa i naszym Gościom serdecznie dziękuję, za udział we wspólnej zabawie dożynkowej, natomiast organizatorom tegorocznych dożynek składam gratulacje za zorganizowanie  tak wspaniałej imprezy i przygotowanie  pięknych dekoracji.

 

Andrzej Maciejewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Zapraszam mieszkańców Nikielkowa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 15.09.2014r., o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Nikielkowie, z następującym porządkiem zebrania:

  1. Ustalenie i uchwalenie wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców;

  2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2015r.

  3. Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej, za okres od 08.2013r. do 08.2014r.;

  4. Ustalenie i przyjęcie wniosków do budżetu gminy na 2015r.;

  5. Zamknięcie zebrania.

 

W przypadku braku wymaganej liczby osób do podjęcia uchwały, kolejne zebranie wiejskie z w/w porządkiem odbędzie się w dniu 15.09.2014r. o g. 18.15.

Dożynki Gminne 2014 - Wójtowo

PODATKI

W dniach 13 i 14.09.2014r. (sobota, niedziela) w godz. 13.00 - 15.00, w świetlicy w Nikielkowie, będę przyjmował wpłaty III raty podatku od nieruchomości. W przypadku gdyby w/w termin komuś nie odpowiadał, proszę o kontakt telefoniczny pod nr 666 141 201, w celu uzgodnienia dogodnego terminu. Zapraszam wszystkich mieszkańców.

Andrzej Maciejewski

Więcej artykułów…

  1. Zaproszenie
  2. Ogłoszenie
  3. ZAPROSZENIE

Additional information