Ognisko i coś jeszcze

Zatroszczmy się o naszą wieś.
Sołtys i Rada Sołecka Nikielkowa zaprasza do wspólnego działania. W sobotę 18 maja o godzinie 11.00 organizujemy sprzątanie naszej wsi. Porzucone butelki, liście i piach dość już ją szpecą. Przyjdźmy na plac przed sklepem aby zmienić ten stan. Worki na śmieci oraz ich wywiezienie jest zapewnione. Prosimy jednak o przyniesienie własnych łopat, grabi, czy mioteł. Nasze działania będą wspierane przez studentów z olsztyńskiej WSIiE TWP. Postarajmy się - niech mieszkańców Nikielkowa będzie więcej niż studentów, to przecież do nas należy dbałość o nasze otoczenie, a nie jest to tylko obszar własnego podwórka. Na zakończenie akcji zapraszamy wszystkich jej uczestników na ognisko, gdzie czekać będzie gorąca kiełbasa. Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.
 
Ogłoszenie o akcji EKO WSIE w Nikielkowie
 

Ogłoszenie

       

W związku  ze zbliżającymi się w dniach  1  i  3  maja 2013r. świętami państwowymi, proszę mieszkańców Nikielkowa o wywieszenie na swoich posesjach flag narodowych.

Sołtys Andrzej Maciejewski

Informacja na temat komunikacji autobusowej.

Poruszona przeze mnie, na spotkaniu z Prezydentem Grzymowiczem, kwestia dojazdu olsztyńskich autobusów miejskich do Nikielkowa ma swój ciąg dalszy. ZKM nie zgadza się na przedłużenie linii 16, czy 36 do naszej wsi, tłumacząc się kwestiami technicznymi.
Zaproponował jednak stworzenie nowej linii łączącej Nikielkowo z Trackiem, gdzie byłoby miejsce przesiadkowe. Istnienie tego połączenia uzależnione jest od decyzji Burmistrza Barczewa, po stronie którego leżeć będzie jej dofinansowanie.
Prosimy Państwa o opinie na temat takiego rozwiązania na forum wsi. Interesuje nas również jak dużo osób byłoby zainteresowanych korzystaniem z tej formy połączenia.
Sołtys Andrzej Maciejewski

Stan dróg w Nikielkowie

W związku z licznymi, uzasadnionymi uwagami mieszkańców Nikielkowa, co do bardzo złego stanu dróg gminnych na terenie Nikielkowa, uprzejmie informuję, że na ostatnim spotkaniu sołtysów, które miało miejsce w dniu 18.03.2013r. oraz na sesji rady gminy w dniu 25.03.2013r., zgłosiłem Panu Burmistrzowi  pilną potrzebę naprawy, równania i utwardzenia dróg gminnych.
Otrzymałem zapewnienia, że niezwłocznie po rozmarznięciu ziemi i jej obsuszeniu zostaną rozpoczęte prace równania i utwardzenia dróg. Ponadto informuję, że rozpoczęte zostaną także prace na drodze w kierunku Wójtowa. Teren przez jaki przebiega ta droga wymaga dodatkowego utwardzenia. Umożliwi to przejazd z Nikielkowa do Wójtowa.
 
Sołtys Andrzej Maciejewski.

System odbioru odpadów komunalnych

Informacje na temat nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Additional information