Zaiwdomienie

W załączniku zamieszczam zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego dla obrębu Nikielkowo.

Zawiadomienie

W załączniku zamieszczam zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400 KV Ostrołęka - Mątki.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI NIKIELKOWO

Przypominamy dane niezbędne do dokonania wpłat na rzecz stowarzyszenia.

Bank BGŻ
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nikielkowo
Nr rachunku
70203000451110000003850230

Otwarcie PZU trasy zdrowia w Wójtowie

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na uroczyste otwarcie PZU Trasy Zdrowia w Wójtowie Gmina Barczewo, które nastąpi w dniu 18.10.2014 o godzinie 12:00.
Plan Otwarcia
* 12:00 Uroczyste powitanie, krótka prezentacja trasy.
* 12:30 rejestracja uczestników rozdanie Kart zawodnika -wyjście na trasę
* 15:00-15:30 Zakończenie rozgrywek. Zbiór kart na stoisku plac sportowy Osiedle Leśne.
* 16:00 Ogłoszenie wyników - losowanie nagród.
* 17:00 Wspólne Ognisko z kiełbaskami

Równolegle na boisku Oś.Leśnego odbywać sie będzie pokaz pierwszej pomocy, będzie można skorzystać z porady dietetyka, przeprowadzane będą konkurencje dla najmłodszych.
PZU Trasa Zdrowia jest to mini kompleks sportowo rekreacyjny, którego centralnym elementem jest wytyczona, oznakowana i wyposażona w proste instalacje treningowe ścieżka, umożliwiająca aktywność fizyczną na co dzień.
Trasa usytuowana jest w miejscowościach Wójtowo i Kaplityny, na terenie osiedla Leśnego.
Program "PZU Trasy Zdrowia" jest finansowany przez Fundację PZU.
Liczymy ze powstała trasa będzie miejscem aktywnego wypoczynku i spotkań miejscowej społeczności, niezależnie od wieku i statusu społecznego.

Współorganizatorami są
Stowarzyszenie "Wspólne Wójtowo", Sołectwo Nikielkowo, Sołectwo Kaplityny, Sołectwo Wójtowo, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nikielkowo, Gmina Barczewo, Fundacja PZU

--
Pozdrowienia z Uroczej Miejscowości
Beata Jakubiak

Ogłoszenie

Zapraszam mieszkańców Nikielkowa do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności sołtysa i rady sołeckiej za ostatnie 6 miesięcy, wnioskami do budżetu gminy na 2015r. oraz z uchwałą zebrania wiejskiego i wnioskiem do Burmistrza Barczewa w sprawie funduszu sołeckiego na 2015r.

 

Andrzej Maciejewski

Additional information