Zaproszenie na sesję Rady Gminy Barczewo

W zakładce Rada Gminy zamieszczone zostało zaproszenie na obrady V/15 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

Additional information