Pismo w sprawie skrzynek pocztowych

Odpowiedź Poczty Polskiej w sprawie likwidacji zbiorczych skrzynek pocztowych na terenie sołectwa Nikielkowa.

Additional information