Pisma

W załączeniu zamieszczam pisma do Burmistrza Barczewa Pana Andrzeja Maciejewskiego, Dyrektora ZBK w Barczewie oraz pismo otrzymane z Koła Gospodyń Wiejskich w Nikielkowie wraz z odpowiedzią.

Additional information