Pisma

W załączeniu zamieszczam pisma do Burmistrza Barczewa Pana Andrzeja Maciejewskiego oraz odpowiedź na jedno z pism.

Additional information