Pismo

W załączeniu zamieszczam pismo od Burmistrza Barczewa Pana Andrzeja Maciejewskiego do Sołtysów  dotyczące ograniczenia koszenia traw na terenach gminnych. 

Additional information