Komunikacja autobusowa

Odpowiedź Burmistrza Barczewa w sprawie komunikacji Nikielkowo - Olsztyn.

Wniosek o naprawę drogi

Wniosek mieszkańców o naprawę drogi gminnej oraz odpowiedź Burmistrza Barczewa.

Pismo w sprawie nazw ulic

Pismo do Burmistrza Barczewa w sprawie montażu na terenie sołectwa Nikielkowo tabliczek z nazwami ulic.

Pismo w sprawie skrzynek pocztowych

Odpowiedź Poczty Polskiej w sprawie likwidacji zbiorczych skrzynek pocztowych na terenie sołectwa Nikielkowa.

Wniosek w sprawie komunikacji autobusowej

Wniosek do Burmistrza Barczewa o udostępnienie danych na temat wyników ankiety w sprawie komunikacji autobusowej Nikielkowo - Olsztyn - Nikielkowo

Wniosek do Komendanta Policji w Barczewie

Wniosek w sprawie pomiaru prędkości pojazdów na terenie sołectwa Nikielkowo

Wniosek w sprawie regulaminu utrzymania czystości w gminie Barczewo

Wniosek w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości na terenie gminy Barczewo.

Fundusz sołecki 2014

Pismo w sprawie rozdysponowania kwoty funduszu sołeckiego na rok 2014

Wniosek do budżetu gminy Barczewo

Wniosek do budżetu gminy Barczewo o zabezpieczenie środków na ustawienie znaków z nawami ulic w sołectwie Nikielkowo

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej

Wniosek do budżetu gminy Barczewo

Wniosek do budżetu gminy Barczewo o zabezpieczenie środków na zainstalowanie lamp oświetleniowych.

Additional information