Wniosek w sprawie komunikacji autobusowej

Wniosek do Burmistrza Barczewa o udostępnienie danych na temat wyników ankiety w sprawie komunikacji autobusowej Nikielkowo - Olsztyn - Nikielkowo

Wniosek do Komendanta Policji w Barczewie

Wniosek w sprawie pomiaru prędkości pojazdów na terenie sołectwa Nikielkowo

Wniosek w sprawie regulaminu utrzymania czystości w gminie Barczewo

Wniosek w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości na terenie gminy Barczewo.

Fundusz sołecki 2014

Pismo w sprawie rozdysponowania kwoty funduszu sołeckiego na rok 2014

Wniosek do budżetu gminy Barczewo

Wniosek do budżetu gminy Barczewo o zabezpieczenie środków na ustawienie znaków z nawami ulic w sołectwie Nikielkowo

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej

Wniosek do budżetu gminy Barczewo

Wniosek do budżetu gminy Barczewo o zabezpieczenie środków na zainstalowanie lamp oświetleniowych.

Wniosek do budżetu gminy Barczewo

Wniosek do budżetu gminy Barczewo o zabezpieczenie środków na budowę drogi Nikielkowo - Mójtowo

Wniosek do budżetu gminy Barczewo

Wniosek do budżetu gminy Barczewo o zabezpieczenie środków na realizację plany odnowy miejscowości Nikielkowo.

Wniosek do budżetu gminy Barczewo

Wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy Barczewo środków niezbędnych do uchwalenia MPZP Nikielkowa 

Wniosek do budżetu gminy Barczewo

Wniosek o ujęcie w budżecie gminy Barczewo środków na budowę kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie

Additional information